top of page

Programma 
'Van conceptie tot geboorte'
door Danielle van Bakel en Wim De Laet

Bewuste aandacht voor jouw prenatale imprints

Info en aanmelden introductiedag 9/7 Nazareth

Info en aanmelden introductiedag 12/8 Kalmthout

 

Wist jij dat het 'verhaal' van jouw 'ontstaan als mens' een grote invloed heeft op hoe jij in het leven staat?

 

Wil jij meer zicht en bewustzijn op jouw eigen unieke verhaal?

Wil jij je op een heel diep niveau gehoord en gedragen voelen?

Wil jij makkelijker stromen in jouw leven?

 

Welkom bij ons programma 'van conceptie tot geboorte'
 

We stellen je graag de volgende vragen:

Voel jij je welkom in de wereld? 

Voel jij stroming in jouw leven? Of stagneert het vaak?


Ben jij bekend met thema's als:

 

  • het op jouw eigen tempo mogen doen vs je opgejaagd voelen;

  • je gewild en gewenst voelen vs je ongewild en ongewenst voelen;

  • ik moet het alleen doen vs ik mag het samen doen etc...
     

Als jij je hierin herkent, is de kans groot dat er nog prenatale imprints onbewust doorwerken in je leven.

Wij geloven dat alles wat 'gezien wordt en er mag zijn', een plekje kan krijgen. Waardoor er rust in je

leven komt...
 

Jouw unieke verhaal van hoe je op de wereld bent gekomen staat centraal.

Jouw verhaal dat je gevormd heeft tot wie je nu bent. En tegelijkertijd ben je onderdeel van een groter verhaal, in een tijdsgeest dat er misschien weinig aandacht was voor wat jij als klein mensje al moest meemaken.


Door nu tijd en ruimte te maken voor de eerste imprints van jouw mensenleven kan er meer rust komen in je leven. 
Je kan gaan merken dat er puzzelstukjes op hun plek gaan vallen.
Wat gezien, gehoord en gevoeld is, kan bedding krijgen in jezelf. Zo mogen onafgemaakte bewegingen of bewegingen die niet gemaakt konden worden in jouw lichaam een plekje krijgen en komt er ruimte. Ruimte om van overleven naar helemaal in het leven te komen.


We werken rond de verschillende cruciale momenten die er zijn, van conceptie tot geboorte.

We werken met opstellingen, lichaamswerk, meditatie, creatieve expressie.

We nemen ruim de tijd voor integratie. Geen overvolle dagen, maar ruimte om te zakken en landen.

We houden deelcirkels, waarin jij je gehoord en gesteund mag voelen.

Heerlijk gezonde voeding en een prachtige natuurlijke omgeving.


In een periode van 9 maanden doorloop je jouw hele proces van voor de conceptie tot de eerste ontvangst, net na je geboorte.

Locaties en details over de uitwisseling volgen.

Data: 

21+22 december 2024       : thema ‘voor de bevruchting’
1+2 februari 2025             : thema ‘conceptie’

22+23 maart                   : thema ‘innesteling en eerste trimester’

26+27 april                     : thema ‘2de trimester – eerste zintuigelijke gewaarwordingen’
21+22 juni                      : thema ‘3de trimester – tot volle wasdom komen’
20+21 september             : thema ‘geboorte & eerste ontvangst’

Van conceptie tot geboorte jaartraject.jpg
Lichaamswerk
bottom of page