top of page
Werkwijze

Waar sta ik voor

Elke sessie en elk traject is uniek

 

Zowel de relatietherapie-sessies als de individuele sessies zijn letterlijk op maat gemaakt, omdat ze grotendeels organisch ontstaan. Geen twee sessies of trajecten zijn hetzelfde. De vraag die centraal staat: wat is er nodig? Het kan voortkomen uit een concrete hulpvraag, maar het kan evengoed pas duidelijk worden als er tijdens de sessie zelf gevoeld wordt wat deze sessie mag brengen.

 

Volledige aanwezigheid


Tijdens een sessie ben je even volledig offline. We zijn hier en nu en helemaal aanwezig. Mijn telefoon staat op vliegtuigmodus, die van jou ook. Het kan even wennen zijn, maar het brengt zo veel rust waardoor je beter contact met jezelf kan maken. Dat zorgt voor een veilige ruimte of sacred space.  
 

Contact met je emoties en lichaam

We dalen af naar je emoties en gevoel, omdat daar alle informatie zit. Wat je lichaam vertelt, staat daarbij vaak centraal. Daar wordt vaak gevoeld wordt wat het hoofd niet wil toelaten. De sessies zijn meestal impactvol.

Iedereen kan voelen, ook al lijkt het soms alsof je dat niet (meer) kan. Het is net dàn dat deze werkwijze het meest effect heeft.


Tijd en ruimte

Ik neem de tijd en ben in volle en liefdevolle aandacht bij jou. Ik neem de tijd om naar jou en je verhaal te luisteren. Ik stel vragen om je beter te begrijpen of om iets dieper te onderzoeken. Ik vind het belangrijk dat je gehoord mag worden en daar mag tijd en ruimte voor genomen worden.

 


Flexibele sessies


Ik kies er bewust voor om niet alles in 45 minuten te moeten afhaspelen zoals in coaching vaak wel gebeurt. Soms duurt een sessie anderhalf uur, soms bijna drie uur. Het hangt 100% af van wat er op dat moment nodig is en wat er zich op dat moment aanbiedt. Een sessie wordt gemakkelijker verteerbaar dan wanneer je 45 minuten in superconcentratie moet blijven, omdat er ook tijd is voor luchtigere momenten. De sessie is klaar als ze klaar is en voorzie altijd genoeg tijd. Je wordt dus niet abrupt afgebroken omdat mijn volgende afspraak staat te wachten.

 

 

Methodiek


Elke sessie en elk traject is een samengaan en afwisseling van de verschillende werkvormen die ik gebruik: wandelcoaching, meditaties, visualisaties, systemische oefeningen, familieopstellingen, cognitieve coaching, oefeningen gebaseerd op Transactionele Analyse, oefeningen gebaseerd op EFT, interactieve spelvormen en sjamanistische basisrituelen. 

 

Elementen van relatietherapie


Tijdens een traject relatietherapie vind ik het essentieël om volgende elementen aan te reiken: bewuster worden van de relatiedynamiek(en), elkaar beter leren begrijpen, individueel kijken naar oude pijn die invloed heeft op de relatie, de basisprincipes van familiale (systemische) ordening en de dynamiek hiervan. Daarbij geef ik een heel aantal handvaten mee zodat jullie zelf in het dagelijkse leven voortkunnen.

 

De natuur doet mee


We gaan tijdens elke sessie de natuur in, gedurende de hele sessie. Alleen dat al is therapie op zich zal je merken. Ik geef je altijd op voorhand duidelijke informatie mee, zodat je goed voorbereid bent op de omgeving en de weersomstandigheden. Meestal leggen we geen grote afstanden af en ik pas de locatie aan aan jouw fysieke mogelijkheden. We creëeren fysieke en mentale afstand van de alledaagse drukte, waardoor je automatisch ontspant en vertraagt. We zijn buiten en zijn volledig deel van de omgeving. Bijgevolg doet de omgeving ook altijd mee. De ene keer is het een boom die iets representeert, dan is het het water, de zon, de wolken, de wind, een tak, een denappel of een dier dat voorbijkomt.

pine cone1_edited.png
bottom of page